Prehabguiden

Prehab handlar om att arbeta förebyggande och rehab om att ge stöd i arbetsplatsinriktad rehabilitering. Prehabguiden ger vägledning i både arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Anpassa arbetet för friskare arbetsplatser

Människans arbetsförmåga varierar naturligt av olika skäl – att arbetsanpassa är ett bra verktyg för att förebygga sjukfrånvaro, för att hjälpa någon tillbaka i arbete och för att vi ska hålla hela arbetslivet.

Arbetsanpassning är en förebyggande åtgärd för att motverka ohälsa, och är också en del av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Prehabguiden är ett verktyg från Suntarbetsliv och är till för dig som ansvarar för arbetsanpassning och rehabiliteringsstöd, för dig som ger stöd till en arbetstagare och för dig som har påverkad arbetsförmåga.