Åter i ordinarie arbete

Det är inte alltid lätt att som chef veta vilket nästa steg är i rehabiliteringen, vilken insats eller anpassning som måste göras.

Omfattningen på stöd kan variera beroende på dina kunskaper eller vana att arbeta med rehabilitering, men även karaktären på ditt rehabiliteringsärende. HR gör alltid en bedömning från ärende till ärende hur omfattande stödet till dig som chef kan bli. Här kan du se vilket stöd som kan bli aktuellt att få:

  • Rådgivning gällande nästa steg i rehabiliteringsprocessen.
  • Rådgivning kring lämplig insats hos företagshälsovård.
  • HR-person deltar på rehabiliteringsmöte.
  • HR-person är samtalsledare.
  • Handledning vid dokumentation.
  • Stöd vid samordning med Försäkringskassa, företagshälsovård, Arbetsförmedling, primärvård etc.
  • Stöd till chef som ska bedöma anpassningsmöjligheter.
  • Stöd i att planera arbetsprövning och arbetsträning.
  • Stöd vid omplaceringar, inom den egna eller till annan förvaltning.

Känner du dig osäker kontakta HR-avdelningen så hjälper vi dig.