Arbetsprövning och arbetsträning

Arbetsprövning och arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får startas och genomföras.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är en utredningsåtgärd för att klarlägga vilken arbetsförmåga medarbetaren har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering.

  • Tiden för arbetsprövning är vanligtvis två veckor och ska bestå av enklare arbetsuppgifter och vara del av ordinarie arbetsdag.
  • Under tiden för arbetsprövning erhåller medarbetaren sjukpenning från Försäkringskassan.

Arbetsträning

Abetsträning kan vara en form av arbetslivsinriktad rehabilitering i vissa specifika fall.

  • Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbete, i befintliga eller nya arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare eller ny arbetsgivare.
  • Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan.