Friskvård

I Vindelns kommun finns ett antal friskvårdande aktiviteter eller förmåner för samtliga anställda oavsett anställningsform. Syftet är att befrämja hälsa men också arbeta med att förebygga ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Friskvårdsbidrag i ActiWay

Arbetsgivaren erbjuder alla anställda skattefri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde i enlighet med Skatteverkets bestämmelser. Bidraget uppgår till 1000 kronor per kalenderår.

Du kan bland annat gå på gym, yoga, jympa, spela tennis, få massage, simma eller genomföra program för viktminskning och stresshantering med stöd av hälsocoacher.

Så här enkelt är ActiWay – ingen inloggning krävs!

  1. Leta upp en friskvårdsaktivitet i sökmotorn, som du hittar på ActiWay, hitta friskvård.
  2. Vid besöket, visa din legitimation, säg att du vill betala med ActiWay och leverantören reglerar saldot för ditt friskvårdsbidrag direkt. Du kan alltid logga in i webbportalen och se ditt saldo eller köpa friskvård online.

Logga in på ActiWay om du vill se ditt aktuella saldo.

Köp hos icke-anslutna leverantörer

Om den friskvårdsanläggning du vill gå till inte är ansluten till ActiWay kan du tipsa anläggningen och ActiWay om varandra. På det viset blir det enklare för dig om de ansluter sig till ActiWay och du kan använda ditt friskvårdsbidrag utan att behöva lägga ut pengar och redovisa kvitto.

Hantering av kvitton

Om din favoritanläggning inte vill ansluta sig till ActiWay kan du ändå använda ditt friskvårdsbidrag där. Då får du betala aktiviteten själv och sedan logga in i ActiWay och redovisa ditt kvitto. Du får då en återbetalning från ActiWay på den summan du lagt ut, den 25:e månaden efter att kvittot godkänts.

Kvitton för eget utlägg accepteras endast om anläggningen inte är ansluten till ActiWay. För alla anslutna anläggningar använder du ActiWays standardförfarande och köper friskvård genom att uppvisa legitimation vid köptillfället – eller direkt online.

Betalning via Autogiro

Du som vill betala via autogiro ska meddela din friskvårdsleverantör att du vill använda ditt ActiWay-saldo. Gällande Sportlife i Vindeln, kontakta Kent på Vindelngallerian.

Ange din e-postadress i lönesystemet om du vill ha lösenord

Om du har behov av att skapa ett lösenord för inloggning i ActiWay, eller enbart vill ta del av den senaste informationen gällande deras erbjudanden om friskvård behöver du tänka på att uppge din e-postadress i lönesystemets Självservice under fliken Mina Uppgifter.

HR-avdelningen ansvarar för att vidarebefordra informationen. Kommunen har självklart ett avtal med företaget där de förbinder sig att inte vidareförmedla sådana personuppgifter till tredje part utan kundens skriftliga godkännande.

Friskvårdsprogram

För att nå framgång i hälso- och friskvårdsarbetet på en arbetsplats bör det fokuseras på dels att främja/utveckla resursen hälsa men också arbeta med att förebygga/förhindra ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Olika friskvårdsinsatser avser att förbättra medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att klara arbetet samt förebygga framtida utslagning på grund av belastnings- och förslitningsskador, stress och andra brister i arbetsmiljön.

Rökfri arbetstid

Vindelns kommun vill främja hälsa och ta ansvar för alla medarbetare och medborgare som vistas i, och i närheten av kommunens lokaler och verksamheter. En policy är framtagen i syfte att vägleda medarbetarna i arbetet med att uppnå rökfri arbetstid.

Rök- och/eller snusavvänjning

Hälsocentralen i Vindeln erbjuder dig som vill sluta röka eller snusa professionellt stöd enligt en väl beprövad metod utvecklad av Margareta Pantzar och Region Västerbottens Tobaksenhet. Arbetsgivaren står för anmälningsavgiften, vilken hanteras via lönesupport som eget utlägg. Övriga kostnader står du själv för.

Simhallen

Varje anställd har möjlighet att på arbetsgivarens bekostnad simma en gång per vecka. Anteckna dig på en lista i simhallens kassa.

Gym

Concept Motion erbjuder anställda i Vindelns kommun rabatterat medlemskap för träning på Sportlife gym i Vindelgallerian. Teckna medlemsavtal på gymmet. Avtalet kan subventioneras med hjälp av friskvårdsbidraget.