Krishantering för chefer

En kris uppstår när ens tidigare erfarenheter inte räcker till för att förstå och bemästra en uppkommen situation. Typiskt för en kris är att händelseförloppet är plötsligt och att situationen innebär en förlust av något slag.

Vid akut behov av krisstöd ring 010-251 46 00

Numret 010-251 46 00 medför omedelbar tillgänglighet i form av telefonvägledning för krisorganisation, chefsstöd och/eller incidenthantering utifrån bedömt behov. Åtgärder som kan komma i fråga därefter är exempelvis telefonstöd, avlastande samtal individuellt och/eller i grupp.

Numret går till företaget BrolinWestrell som alltid håller i ärendet under den akuta fasen, samtidigt som Feelgood under denna fas kontinuerligt informeras om vad som görs och när saker ska göras. När den akuta fasen är över tar Feelgood över ansvaret för planerade insatser utifrån situation och aktuellt ärende.

Vad är en kris?

En kris uppstår då ens erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska kunna förstå och psykiskt hantera en speciell situation. Man vet alltså inte hur man ska hantera händelsen. Kännetecknande för krisen är att den uppstår vid situationer som innebär en förlust eller hot om förlust av något slag för personen. Den kan t ex gälla förlust av anhörig, arbetskamrat, identitet, social position, ekonomisk trygghet och anseende.

Med krisstöd menas det omedelbara omhändertagandet av en person i kris samt eventuella efterföljande insatser. Se kommunens riktlinjer och handlingsplan vid krisstöd.

Exempel på krissituationer

Individuell kris. Dödsfall, allvarlig och plötslig sjukdom som påverkar arbetsplatsen.

Lokal kris. Arbetsplatsolycka, hot, rån, förskingring.

Organisationskris. Medialt uppmärksammade händelser, lagbrott.

Katastrof. Naturkatastrofer, större olyckor, Händelser som påverkar hela samhället.

Om tjänsten krishantering

Tjänsten Krishantering levereras av Feelgood i samarbete med underleverantör BrolinWestrell AB, vilka är ledande på marknaden inom psykologisk krishantering riktat till privat och offentligt näringsliv.

Tjänsten omfattar beredskap, incidenthantering samt uppföljning och utvärdering. BrolinWestrell utgår i sitt arbete från den senaste forskningen inom området samt mångårig beprövad erfarenhet. Samtliga krisspecialister är leg psykologer och eller leg psykoterapeuter.

Tjänsten krishantering innebär tillgång till krisspecialist 7 dagar per vecka, 24 timmar per dygn, 365 dagar per år.