Uppvaktningar

Gåvor och uppvaktning till våra medarbetare sker vid vissa bestämda tillfällen.

Som arbetsgivare säkerställer vi att samtliga gåvor och uppvaktningar begränsas till det värde som medger att det blir skattefritt för medarbetaren. Detta innebär bland annat att vi aldrig kan lämna kontanter eller presentkort, som kan omvandlas till kontanter, som gåva.

Våra gåvor måste också i övrigt vara beloppsmässigt sådana att de inte överstiger Skatteverkets bestämmelser. Dessa kan ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på Skatteverkets webbplats.

Riktlinjerna för uppvaktningar i Vindelns kommun är antagna av kommunstyrelsen, och avser endast uppvaktningar av anställda.

Pensionsavgång

Anställd som avgår från sin anställning med anledning av ålderspension eller varaktig sjukersättning avtackas med minnesgåva till ett värde av 5 procent av gällande prisbasbelopp samt en blombukett.

Valbara alternativ är:

 • Smycke
 • Klocka
 • Konst
 • Resa

Rutinen

Senast en månad innan avtackning tillfrågas medarbetaren av berörd chef om önskat val av present samt inköpsställe.

1. Smycke, klocka, konst

 • Chefen gör inköp av presentkort motsvarande gåvans värde via e-post från aktuell
  butik med hjälp av särskilt framtagen rekvisition. Se instruktioner i rekvisitionen.
 • Presentkortet och blombuketten överlämnas till medarbetaren vid
  uppvaktningstillfället.

2. Resa

 • Chefen gör en beställning hos kommunens resesamordnare via särskild blankett.
 • Resechecken och blombuketten överlämnas till medarbetaren vid
  uppvaktningstillfället.