Sjuk- och friskanmälan

Om du blir sjuk ska du som medarbetare i Vindelns kommun kontakta din närmaste chef för din sjukanmälan.

I vissa verksamheter sker anmälan, precis som tidigare, även till ytterligare någon kontakt på arbetsplatsen.

Rapportera även din frånvaro i Självservice. Om du behöver sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 Vårdguiden.

Friskanmälan till Försäkringskassan

Är du sjukskriven längre än fjorton dagar och återgår i arbetet tidigare än det datum du angivit på din begäran om sjukpenning ska du göra en friskanmälan till Försäkringskassan. Du ska även anmäla till kassan i de fall du går från heltid- till deltidssjukskrivning eller tvärtom.

Sjuklön och sjukpenning

På Afas webbplats kan du ta del av vilka bestämmelser och ersättningar som gäller i samband med sjukskrivning samt när de träder i kraft.

Riktlinjer för ledigheter vid läkarbesök

Samtliga anställda i Vindelns kommun uppmanas att förlägga läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök på ledig tid. Om så nödvändigtvis måste ske på arbetstid kan chef bevilja ledighet med lön för besöket. Se Riktlinjer för ledigheter vid läkarbesök.