Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett strukturerat årligen återkommande samtal mellan dig som chef och dina närmsta medarbetare.

Syftet med medarbetarsamtalen är dels att ta emot och ge feedback på din medarbetares prestationer under det gångna året. Dessutom ska du och din medarbetare komma överens om vilka individuella mål denne ska ha för kommande år.

En annan viktig del av samtalet är att du ger en förståelse för verksamhetens övergripande mål och hur din medarbetare på bästa sätt ska kunna bidra till detsamma.

Genom medarbetarsamtalet ges också möjlighet att ostört kunna prata om frågor som är viktiga men som kanske inte alltid hinns med. Kom ihåg att du som chef har tystnadsplikt och de saker som ni eventuellt tar upp och som din medarbetare vill ska stanna mellan er också kommer att göra det.

Förberedelse inför samtalet

Då medarbetarsamtalet är en viktig del av arbetsplatsens och din medarbetares utveckling krävs det att både du och din medarbetare är väl förberedda inför samtalet.

Inför samtalet kan du som chef ge ett skriftligt dokument till din medarbetare på de punkter som ni båda skall läsa igenom och förbereda er på bästa sätt. Du hittar dokumentet i Självservice/Winlas.

De flesta medarbetarsamtal slutar med att ni kommer överens om ett antal saker. Många gånger behövs då också ett uppföljningssamtal under det kommande året. Därför ska du som chef också ta upp när en sådan uppföljning ska ske.