Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR-projektet)

Arbetsplatserna Kommunhuset och Renforsskolan är med i satsningen Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR-projektet). Projektet syftat till att åstadkomma beteendeförändringar som bidrar till ett hållbarare resande vid såväl arbets- och tjänsteresor.

höstlöv

Bakgrund

I Västerbotten står arbets- och tjänsteresor tillsammans med skolresande för 65 % av det totala bilresandet. Det finns idag ett stort intresse på både regional och organisatorisk nivå att jobba med en övergång till ett mera hållbart resande. Det är långa avstånd i länet samtidigt som förutsättningarna mellan orter varierar. En ökad andel arbets- och tjänsteresande med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon och distanssamverkan ger vinster i hälsa, resurser och miljö.

Projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor pågår under 2019–2021 tillsammans med Region Västerbotten, fem kommuner samt sex stora företag. Projektet kommer också lyfta fram arbetsgivarens möjligheter att underlätta och påverka det dagliga resandet ur ett lokalt kompetensförsörjningsperspektiv.

Vindelns kommuns deltagande i projektet

Vindeln kommuns medverkan i projektet är beslutat av kommunstyrelsen, som ett led i kommunens utvecklingsarbete.


Väl avvägda tjänsteresor är ett mycket viktigt verktyg för att lyckas med vårt arbete i Vindelns kommun. Varje medarbetare ska prioritera sin tid och sina resurser efter nyttan för kommunen och medborgarna. Rätt använda tjänsteresor utvecklar verksamheten, är till nytta för medborgaren, värnar om miljön och är ett effektivt användande av vår tid, säger kommunalråd Mathias Haglund.

Aktiviteter

Cykla- och gåkampanjer

Hösten 2020 ordnade HAR-projektet och Vindeln en cykla- och gåkampanj.

Resultat Vindeln vecka 38–42:
Antal anmälda medarbetare: 42 personer
Gemensam cykeldistans: 555 km
Antal cykeltillfällen: 144 tillfällen
Total gemensam gångdistans: 1557 km
Antal gångtillfällen: 425 tillfällen
Övriga loggade träningspass: 26 st
Snitt antal km/person: 50,28

I februari och mars 2021 deltog vi i en kampanj där vi uppmuntrade våra anställda att resa mer hållbart även vintertid. De som deltog fick dubbdäck till sin cykel eller broddar om de valde att gå. Under de fem veckorna deltog 268 personer i länet. De har cyklat och gått sammanlagt 2 634 mil!

Föreläsningar

Den 19 mars 2021 - Anders Hansen, överläkare i psykiatri föreläste om den senaste vetenskapen kring hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan.

Den 22 april 2021 - David Stiernholm, om hur vi kan minska stressen i vår vardag och få mer tid över till det som är viktigast.

Cykelpump vid Indexator

Sedan i maj 2021 finns en eldriven cykelpump nära cykelvägen vid Indexators carport. Välkommen att pumpa dina däck så att det rullar på bra för dig!

Pumpen har installerats genom ett samarbete mellan projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR), Indexator och Vindelns kommun.