Distansarbete

Vindelns kommun ser positivt till möjligheten att distansarbeta på deltid. Distansarbete möjliggör en utvidgning av arbetsplatsens fysiska ramar och bidrar därmed till en ökad flexibilitet.

Med distansarbete avses ordinarie arbetsuppgifter som utförs av en medarbetare regelbundet från en plats utanför arbetsgivarens lokaler (i bostaden eller annan plats som överenskommits). Enstaka arbetspass/ uppgifter som utförs utanför huvudarbetsplatsen definieras inte som distansarbete.

Förutsättningar för distansarbete bedöms utifrån verksamhetens mål och uppdrag, arbetsuppgifternas karaktär och individens behov. En överenskommelse om distansarbete ska vara positiv för både medarbetare och verksamhet.

Distansarbete ska ses som en möjlighet och inte en rättighet och bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare. Ömsesidigt förtroende utgör grunden för arbetet.