Bisysslor

En bisyssla är verksamhet som en anställd bedriver vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns kommun och som inte hör till privatlivet.

Att utöva bisyssla vid sidan om ordinarie yrkesutövning behöver inte innebära någon nackdel för arbetsgivaren. Generellt är Vindelns kommun positivt inställd till bisysslor eftersom dessa i många fall utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet.

Riktlinjer för bisysslor

Målet med dessa riktlinjer är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Vindelns kommun ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv.

Syftet är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller. En bisyssla är i princip varje syssla, oavsett omfattning, som utförs vid sidan om huvudanställningen. Det gör detsamma om bisysslan civilrättsligt är att betrakta som uppdrag, anställning eller egen verksamhet.