Artikeln publicerades 18 september 2023

Nytt från kommunledningsgruppen september 2023

Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen 12 september 2023.

Budgetarbete 2025
Budgetarbetet för 2025 har påbörjats och processen kommer fortsätta under hösten med analys av föregående års resultat, bedöma framtida behov och sätta mål för det kommande året. Utifrån detta kommer det sedan att genomföras en gemensam workshop med politikerna

Ny sammanträdesplan 2024
Ny sammanträdesplan ska antas och beslutas. Detta är ett viktigt steg för att organisera våra möten/beslut inom det kommande året..

Införande av informationstavlor i byarna
Nya informationstavlor kommer installeras i våra byar. Dessa tavlor kommer att fungera som en viktig kommunikationskanal främst för kris- och beredskapsinformation, men även för nyheter, händelser och annan viktig information för våra medborgare.

Nya rutiner med personalparkering
Från 1 oktober kommer nya rutiner gällande parkeringskort. Det innebär att ingen medarbetare har "fasta" parkeringsplatser utan iställer för ett personligt parkeringskort med sitt namn och får använda valfri parkeringsplatser utanför verksamheten/arbetsstället.

Kommundagarna 15-16 november
Om knappt två månader genomförs årets kommundagar. Detta evenemang är en fantastisk möjlighetatt samla våra medarbetare och erbjuda en plats för nätverkande, inspiration och aktiviteter. Vi ser fram emot att träffa er alla på VindelnGallerian den 15-16 november och ser fram emot en givande och rolig upplevelse tillsammans.

Vindeln Business Week och Vindelngalan
Torsdag 5 oktober genomförs årets Vindeln Business Week, den årliga samarbetsveckan mellan skolan, kommunen och näringslivet i Vindeln. Vindelngalan är första näringslivsgalan som arrangerats sedan 2018 och genomförs tillsammans med Företagarna Vindeln och Vindelns kommun gentemot näringslivet. Galakvällen är fredag 6 oktober på Fritidscentrum i Vindeln.

Våga Fråga - föreläsning om att rädda liv
Måndag 6 november, kl.10.00 erbjuds kommunanställda, som har tid och möjlighet, tillsammans med Suicide Zero en föreläsning för att minska de nära 1 500 självmord som varje år inträffar i Sverige. Varje självmord är ett för mycket. Föreläsning sker på Vindelns Folkhögskola.