Artikeln publicerades 21 juni 2023

Nytt från kommunledningsgruppen juni 2023

Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen 19 juni 2023.
Vi vill också passa på att önska en trevlig midsommar.

Kommundagarna
Som tidigare informerats kommer årets Kommundagar genomföras onsdag-torsdag 15-16 november på VindelnGallerian. Alla medarbetare kommer erbjudas ett kompetens- och inspirationshöjande utbildningstillfälle.

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplaner för 2024-2027 är påbörjade där arbetet för kommunstyrelsen och miljö- och byggförvaltningen är först ut. Under hösten kommer övriga verksamheter att påbörja sitt planeringsarbete kopplade till målen.

Utveckling av Posom-gruppen
KLG har beslutat att utveckla Posom-gruppen. Uppdraget kommer ledas av beredskapssamordnare som med berörda ska arbeta fram fram nya rutiner för Posom-gruppen. Arbetet ska slutföras under oktober 2023.

Införande av Microsoft Office 365
Under hösten kommer samtliga PC-datorer få nya programvaror installerade på sina datorer. Detta ska vara genomfört senast vecka 44 och i samband med planeras även utbildningstillfällen under vecka 43 och vecka 44. De nya programvarorna berör i det här läget inte personal inom skolan.

Nya rekryteringar
Med start 11 jul inleder Emil Oxelhöjd sin nya anställning inom kommunala sektorn med huvuduppdrag att arbeta med översiktsplanearbetet för kommunen samt det sedan tidigare påbörjade projektet "Hemma är Vindeln" som tidigare drevs av Caroline Nyström. På Miljö- och bygg kommer Rebeca Eriksson att vara tjänstledig till 80 procent och Jens Sundhall blir ny vikarierande miljöinspektör.

Öppettider kommunhuset under sommaren
Receptionen i kommunhuset kommer vara öppen och bemannad mellan kl.09.00-12.00 under hela sommaren. Eventuella besök utanför dessa tider ombesörjs av respektive handläggare.