Artikeln publicerades 18 mars 2022

Information om kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina har utvecklats till en mycket svår humanitär situation. Den civila befolkningen i Ukraina drabbas hårt av konflikten.

Från den ukrainska sidan uppges att cirka 150 000 personer har evakuerats från krigsdrabbade områden den senaste tiden. UNHCR rapporterar att strax över 3 miljoner personer lämnat Ukraina sedan konfliktutbrottet.

Behovet av boende är stort och Migrationsverket kommer att behöva fortsatt hjälp från kommuner och civilsamhället för att hantera situationen. Migrationsverket har etablerat samverkan med Vindelns kommun och andra kommuner och länsstyrelser för att förbereda ytterligare mottagande av ukrainska medborgare samt statslösa och tredjelandsmedborgare som haft skydd i Ukraina. Kommuner bistår med upp till 12 000 evakueringsplatser.

EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. Det innebär att flyktingar som blir anvisade av Migrationsverket ska erbjudas boende, stöd, skola och sjukvård av kommunen.

Migrationsverkets huvudscenario för ankommande flyktingar är 76 000 fram till halvårsskiftet. Vid ett övre scenario kan det röra sig om 212 000 ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.

Utifrån detta scenario förbereder och inventerar Vindelns kommun löpande lokaler/fastigheter/verksamheter för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

Vindelns kommun är i förstärkt beredskapsläge med förstärkt analysförmåga och omvärldsbevakning där krisledningsgruppen aktiverats för analys av uppkomna frågor och för samordnad kommunikation. Kommunen har beredskap för att vid behov snabbt övergå till central krisledning.

Vindelns kommun bevakar omvärldsläget löpande tillsammans med andra aktörer. Kommunen har hög beredskap och bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Kommunens berörda förvaltningar har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot;

  • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
  • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.