Artikeln publicerades 7 mars 2022

Visst svarar du på folkhälsoenkäten?

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika villkor till 21 500 personer i Västerbotten under våren2022.

hälsa

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen i länet och landet mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.

Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. Under år 2022 genomförs undersökningen med ett extra urval på 21 500 västerbottningar i åldrarna 16 år och uppåt.


Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och hur den kan förbättras. Det är viktigt så att alla kan få stöd till bästa möjliga hälsa och livsvillkor oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller var i länet de bor.