Artikeln publicerades 21 januari 2022

Nya regler för familjekarantän och testning införs

Folkhälsomyndigheten presenterade igår uppdaterade karantänsregler.
Tiden för familjekarantän kortas till fem dygn.

De som är vaccinerade med dos tre, eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har ett jobb som har en samhällsviktig eller samhällskritisk funktion behöver inte längre stanna hemma vid bekräftad smitta i familjen förutsatt att de är symptomfria.

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från när personen i hushållet fick symptom. De senaste två dagarna ska vara feberfria och utan sjukdomskänsla.
Vilka samhällsviktiga grupper som kommer att inkluderas finns definierat på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hemsida. Se länk här nedan.

Vi följer utvecklingen av den ökande smittspridningen av covid-19 noggrant inom alla våra kommunala verksamheter och har beredskap för att om behov uppstår vidta nödvändiga åtgärder. Det innebär bland annat en löpande beredskap med prioriteringar och omstrukturering av personal för att i möjligaste mån hålla igång våra verksamheter.