Artikeln publicerades 21 januari 2022

Information om återgång till arbete

De lokala riktlinjerna för Vindelns kommun om hemarbete och möten på distans gäller till och med 28 februari 2022.

Den sista februari görs en omprövning om riktlinjerna ska förlängas. Närmaste chef kommer att informera dig om hur återgången till arbete ska ske.