Artikeln publicerades 22 december 2021

Information gällande fortsatt distansarbete

Från och med 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Vindelns kommun följer myndighetens råd där alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

Den tidigare planerade tillbakagången till de ordinarie arbetsplatserna avbryts därför med anledning av detta tills annat meddelas.

Respektive förvaltningschef/ verksamhetschef ansvarar för frågor inom respektive område.