Artikeln publicerades 18 juni 2021

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nu finns nya och uppdaterade sidor om SAM.

Sidorna som handlar om kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och årlig uppföljning av det är uppdaterade.