Artikeln publicerades 25 maj 2021

Kurs om informationspåverkan

Webbkursen från MSB ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort kursen som riktar sig till bland annat oss som jobbar inom en kommun.

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

Webbkursen tar cirka 1,5 timme att genomföra och är uppdelad i fyra delar:

Del 1: Lär dig grunderna
Del 2: Upptäck strategierna
Del 3: Identifiera teknikerna
Del 4: Avslut

Webbkurs Skydd mot informationspåverkan Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande.

Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MSB vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området och öka medvetenheten hos allmänheten.