Artikeln publicerades 19 maj 2021

Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om vilka aktiva åtgärder arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Kommunens Plan för aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter är nu reviderad. På sidan om diskriminering och trakasserier kan du läsa om de aktiva åtgärderna och hitta planen.