Nytt från kommunledningsgruppen

Kommunledningsgruppen sammanträder varannan vecka och ungefär en gång i månaden kommer nyhetsblad att publiceras här.

Nyhetsbladen innehåller information till dig som medarbetare i Vindelns kommun, med en sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen.

Om du har frågor utifrån informationen i bladet så är du välkommen att höra av dig och likaså om du har frågor eller ämnen som du önskar att ledningsgruppen tar upp.

Kontakta Therese Berg, kommundirektör.