Steg 1 - Vad är Microsoft 365?

Första steget i guiden är en introduktion till M365. Beräknad tid: 3 minuter.

Vad är Microsoft 365?

  • Office, Windows och säkerhetsfunktioner är delar av Microsoft 365.
  • Förkortas ofta M365.
  • Med Office-verktygen får du verktyg för kommunikation och samarbete. Läs, skapa information och samarbeta med kollegor samtidigt, t.ex. skriva i samma worddokument.
  • Många av programmen känner du redan, några är nya.
  • Uppdaterade versioner av appar och program.
  • De flesta program finns som skrivbordsversion, webbversion och mobilapp.

Översikt över appar

Outlook logotyp

Outlook

E-post, Kalender och kontakter.

OneDrive logo

OneDrive

Din personliga lagringsyta. Här sparar du dokument som enbart är dina.

Teams icon

Teams

Plats för samarbete och kommunikation. Kommunicera via inlägg, jobba tillsammans i dokument, chatta och ha möten.

Word logo
Excel logo

Office Paketet

Word - Skapa dokument från grunden eller från en mall.

Excel - Program för kalkyl- och enklare datahanteringsuppgifter.

PowerPoint - Skapa presentationer från grunden eller från en mall

PowerPoint icon

Vill du veta mer om vad som ingår i Microsoft 365?

Kolla in guider och lathundar Öppnas i nytt fönster. eller frågor och svar. Öppnas i nytt fönster.