Synkronisera filer ifrån Teams till utforskaren

Du kan enkelt synkronisera mappar och filer i ett team så att du kan nå dem direkt i datorns utforskare.

Att synkronisera filerna i teams till utforskaren underlättar till exempel om man vill kunna dra och släppa filer direkt från utforskaren mellan mappar utan att behöva gå in i Teamet. Man kan även jobba offline med filerna vid behov, läs mer på Microsoft support om "filer på begäran". Länk till annan webbplats. Man kan själv välja om man vill synkronisera alla teamets filer eller enbart en kanal. Följ instruktionerna nedan för att lära dig hur du gör.

Synkronisera filer från Teams till utforskaren

Börja med att öppna Teams-appen eller gå in i Teams via portalen (portal.office.com Länk till annan webbplats.)

1. Gå till Team

2. Välj det Team som du vill synkronisera filer från och klicka på den kanal du vill synkronisera (i det här exemplet använder vi "Allmänt")

3. Väl inne i kanalen trycker du på Filer

4. Klicka sedan på dokument (Genom att klicka på dokument visas alla mappar i hela Teamet. Detta innebär att du kommer synkronisera alla Teamets filer).

Hitta team du vill synkronisera till utforskaren

5. Alla mappar i Teamet visas. Klicka på Synkronisera för att då synkronisera alla filer i det valda teamet till utforskaren.

klicka på synkronisera

6. Du får nu upp en fråga om du vill växla app och låta OneDrive synkronisera filerna. Tryck "Ja". Klicka även Säng på denna ruta som visar sig.

vi synkar dina filer

7. Synkroniseringen påbörjas och du har inom kort filerna nedsynkade och nås under "Vindeln kommun" i din utforskare.

Som bilden nedan visar så är det alltså en spegling av de filer som du ser i teams och utforskaren. Tar du bort en fil i utforskaren försvinner det för dina medlemmar i Teamet.

bild som visar synkronisering av teams till utforskaren

Avbryt synkronisering mellan utforskaren och Teams

En metod för att arbeta med filer är att synkronisera en SharePoint mapp eller en Microsoft Teams kanal/team. Genom att göra detta når du kanalens/teamets mapp direkt från din utforskare.

OBS! Radera INTE en synkroniserad mapp från Utforskaren. Om du gör detta kommer alla filer i mappen raderas både från din dator och molnet.

Steg 1

1. Om du inte längre vill synkronisera börja med att gå till den mapp i utforskaren som du vill ska sluta synkronisera.
I följande exempel utgår vi från ett Team som heter "TestTeamM354".

2. Notera statussymbolen för mapparna som visar ett moln. Detta innebär att filerna finns i molnet, men om vi vill öppna den lokalt kan vi göra det genom att ladda ner den.

avbryt sykronisering - symboler i utforskaren

Steg 2

1. Lokalisera OneDrive symbolen i högra hörnet av aktivitetsfältet och klicka på symbolen.

2. Klicka på kugghjulet och välj inställningar

Avbryt synkronisering - hitta onedrive moln och inställningar

Steg 3

1. Välj Team som du vill sluta synkronisera och klicka Stoppa synkronisering

2. En konfrimeringsruta visar sig, välj stoppa synkronisering.

avsluta synkronisering - välj team att sluta synkronisera

Steg 4

1. När vi nu går tillbaka i utforskaren så ser vi att mappen finns kvar men den blåa molnsymbolen har försvunnit och inga andra symboler syns.

2. Nu kan du radera hela mappen utan att det försvinner för medlemmarna i Teamet. Högerklicka på mappen

3.Välj ta bort.

avbryt synkronisering - ta bort mapp ifrån utforskaren

Klart! Nu har du slutat synkronisera Teamet.