Skapa fil i Teams

  1. Gå till det team och kanal som du vill skapa en fil till
  2. Välj Nytt och välj vilken fil du vill skapa
skapa fil i teams