Länka/dela fil till person som är medlem i Teamet - video

  1. Gå till det Team och kanal där filen är lagrad
  2. Klicka på filer och sök up filen som du vill länka
  3. Klicka på tre prickar på filen och välj dela eller kopiera länk.
  4. Klistra in länken i teamschatten eller maila den via Outlook

(Obs personen måste vara medlem i teamet för att ha tillgång till filen)