Semesterväxling

Vindelns kommun erbjuder dig som anställd att växla ditt semesterdagstillägg till fler lediga dagar.

Vad är semesterväxling?

Semesterväxling innebär att du byter ditt semesterdagstillägg (den extra ersättning du får under dina semesterdagar) mot fler lediga dagar. Det innebär att din inkomst blir något lägre, medan du får fler semesterdagar.

Hur gör jag?

Du kan ansöka om växling av semesterdagstillägg för 2024 från och med 1 april 2023. Sista ansökningsdag är 31 december för att växla semesterdagstillägg till lediga dagar 2024 eller för att avsluta tidigare överenskommelse om semesterväxling från 2024.

Ansökan gäller tillsvidare

Om du växlar semesterdagstillägget så gäller ansökan tillsvidare och upphör när du skriftligen meddelar att du inte längre vill nyttja detta till närmaste chef och lönesupport. Skriftlig uppsägning alternativt undertecknad överenskommelse om semesterväxling i scannad form skickar du som medarbetare in till lönesupport, i första hand via lonesupport.vindeln@umea.se och i andra hand brevledes till; Lönesupport Umeå kommun, 901 84 Umeå.

  • Du som redan ansökt om semesterdagsväxling för 2023 behöver inte göra någon ny ansökan om du önskar behålla växlingen.
  • Saldot för årets semesterdagar inklusive semesterdagsväxlande uppdateras efter februari månads lönekörning årligen.
  • De extra lediga dagar som erhållits genom växling ska tas ut innan ordinarie semesterdagar tas i anspråk vid semesterledighet.

För fullständiga villkor, se rutinen och ansökningsformuläret nedan.