Löneutbetalning

Vindelns kommun sker löneutbetalning normalt den 27 i varje månad, med undantag för december månad. I de fall den 27 infaller på en helgdag sker utbetalningen närmast föregående vardag.

E-lönebesked

Du som är anställd och avlönad i Vindelns kommun får ditt lönebesked elektroniskt. Det betyder att, istället för ett lönebesked på papper, får du ett e-lönebesked.

  • Ditt e-lönebesked är tillgängligt via Internet var du än befinner dig.
  • E-lönebeskeden sparas per automatik i 18 månader.
  • Du är med och bidrar till att minska pappersförbrukning och transporter.

Oavsett vilken bank du får din lön insatt på, så får du ditt e-lönebesked via en
särskild webbplats för e-dokument. För att du ska kunna logga in behöver du en e-legitimation.

Om du får din lön insatt till konto i:

  • Swedbank kan du också välja att anmäla dig till och titta på ditt e-lönebesked i
    Swedbanks internetbank.
  • Nordea anmäler du dig i Nordeas internetbank.

Kontoanmälan

Är du nyanställd och vill ha lönen insatt på ett bankkonto måste du själv anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister.

Väljer du att inte anmäla ett bankkonto kommer lönen på ett utbetalningskort och i så fall är det viktigt att du lämnar en aktuell adress.

Om du anmäler med e-legitimation blir ditt konto aktivt för insättning inom två bankdagar.

Anmälan utan e-legitimation

För dig som har konto i Swedbank och Sparbankerna verifieras och uppdateras kontot inom två bankdagar, för konto i andra banker kan det ta upp till 14 dagar innan kontot är aktiverat och verifierat.

Är du under 18 år kan du anmäla ditt konto om du har e-legitimation. Om du inte har e-legitimation måste du kontakta Swedbank.