kOMMUNDAGARNA

Anmälan kommundagarna

Välkommen till Kommundagarna 15-16 november 2023

Du som chef anmäler dina medarbetare till kommundagarna. Det finns sex utbildningspass att välja emellan och varje pass är begränsat till 90 deltagare.

Du som enhetschef anmäler både dig själv och dina medarbetare. Du skickar in en anmälan per person. Som verksamhets- och sektorchef anmäler du endast dig själv.

För ändringar kontakta HR, hr@vindeln.se


Utbildningspass 1 - Onsdag 15 november, kl. 08.30-11.30

Utbildningspass 2 - Onsdag 15 november, kl.13.00-16.00

Utbildningspass 3 - Onsdag 15 november, kl.18.00-21.00

Utbildningspass 4 - Torsdag 16 november, kl.08.30-11.30

Utbildningspass 5 - Torsdag 16 november, kl.13.00-16.00

Utbildningspass 6 - Torsdag 16 november, kl.18.00-21.00