FAQ - Kommundagarna

Här får du frågor och svar gällande Kommundagarna 15-16 november.

Vad är kommundagarna för något?

Du kommer att få ta del av föreläsningar, mingel och inspirerande inslag tillsammans med andra medarbetare och chefer i Vindelns kommun. Du bjuds på mat och förhoppningsvis många härliga skratt.

Måste jag delta?

Kommundagarna riktar sig till alla medarbetare med månadslön (tillsvidare eller tidsbegränsat anställda). Timavlönade omfattas inte denna gång. Deltagandet är obligatoriskt som en del av ditt ordinarie arbete.

Vem bestämmer när jag ska gå?

Din chef beslutar när du ska delta.

Hur anmäler jag mig?

Din närmsta chef anmäler dig till ett av sex valbara pass. Det innebär att du inte nödvändigtvis går med dina närmsta kollegor. Verksamhetens behov avgör hur fördelningen av passen blir. Kom ihåg att meddela din chef om du behöver specialkost.

Får jag betalt för tiden jag är där?

Ja, detta är en del av din ordinarie arbetstid. Lunch eller middag erbjuds i anslutning till träffen, men den tiden får du inte betalt för och den är inte heller obligatorisk. Om du deltar på ett kvällspass får du ob-ersättning från kl. 19.00

Kan jag vara med före eller efter ett arbetspass?

Din chef ansvarar för att planera in detta under din ordinarie arbetstid. Det är viktigt att du får rätt dygnsvila och det är din chef som ansvarar för det.

Vad händer om jag inte kan vara med på ordinarie arbetstid?

Din chef ansvarar då för att omfördela arbetet så att du exempelvis arbetar ett kortare pass dagen därpå.

Vem vänder jag mig till om jag har frågor?

Din närmsta chef svarar i första hand på frågor gällande tider och deltagande. Om du har frågor kring innehållet under dagen eller andra praktiska saker, kontakta HR-avdelningen, hr@vindeln.se

Vad händer om jag inte vill vara med?

Eftersom detta är en del av din ordinarie arbetstid behöver du då söka ledigt den tid som din chef bokat åt dig.

Får jag betalt för restiden om jag bor utanför Vindeln?

Din chef kan svara på hur det fungerar i just ditt fall. Om du får betalt för restiden eller inte beror delvis på var du bor och var du jobbar i vanliga fall.

När är sista anmälningsdag?

Sista anmälningsdag för Kommundagarna är 15 oktober.