Kommundagarna

Välkommen till Kommundagarna 15-16 november på Vindelngallerian

Kommundagarna är till för dig som medarbetare, där du ska får möjlighet att träffa övriga inom kommunens verksamheter med fokus på vår nya vision; Tillsammans är vi Vindeln – där alla är lika viktiga för att våra medborgare ska få den bästa servicen.

Kommundagarna kommer erbjudas till alla månadsavlönade medarbetare i Vindelns Kommun och är en obligatorisk aktivitet där vi vill höja din kompetens och ge dig inspiration och möjlighet att samverka med kommunens övriga medarbetare.

Vi kommer erbjuda föreläsningar och bjuda på mat på Vindelngallerian.

Programmet för dagarna är uppdelade på olika pass anpassade efter verksamheterna.