Delegering av arbetsmiljöansvar

Delegering av arbetsmiljöuppgifter innebär att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller befattningar.

Arbetsmiljöuppgifterna ska delegeras så att uppgifterna placeras på den nivå/person i organisationen som har den bästa kännedomen om verksamheten och möjligheten att så snabbt som möjligt påverka arbetsmiljön på arbetsstället.

Delegeringen ska göras skriftligt på blanketten Skriftlig delegering av arbetsmiljöansvar.