Ortopediska fotbäddar

Efter rekommendation från fysioterapeut bekostar arbetsgivaren ortopediska fotbäddar alternativt inlägg i enlighet med tagen riktlinje.

Därefter följande par skor bekostas av den anställde själv, medan inköp av sulor fortlöpande sker på arbetsgivarens bekostnad i den omfattning som krävs för att bibehålla god hälsa.

Riktlinjen gäller tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön enligt gällande kollektivavtal (AB § 16).