Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Den organisatoriska arbetsmiljön

Omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön

Handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

OSA-kompassen

Med OSA-kompassen kan du som chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För varje paragraf i föreskrifterna finns en sida som beskriver innehållet och betydelsen av den.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver vilka kunskapskrav och mål som gäller inom områdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för OSA.

Vägledning till föreskriften

Vägledningen ger stöd till användandet av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

OSA-verktyg

Rutin för att bedöma och hantera hög arbetsbelastning

Att ha högre krav än resurser i arbetet under en längre tid innebär en ohälsosam arbetsbelastning. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa på grund av hög arbetsbelastning förhindras och en utvecklande arbetsplats där det finns balans mellan krav och resurser skapas.

Rutin för att bedöma och hantera hög arbetsbelastning Pdf, 314.2 kB.

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkäten hjälper dig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Prevent, film och enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Arbetsplatsdialog

Ett verktyg i form av ett bildspel att använda på arbetsplatsen för att tillsammans bli medveten och reflektera över vad som kan förbättras i den sociala arbetsmiljön.

Arbetsplatsdialog OSA Powerpoint, 573 kB.

OSA-kollen

Med hjälp av verktyget OSA-kollen från Suntarbetsliv får du som chef konkret stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i din verksamhet. Verktyget hjälper dig att uppfylla kunskapskraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4.

OSA-kollen Länk till annan webbplats.

Vår arbetsmiljö

Verktyget Vår arbetsmiljö är en undersökningsmetod där medarbetarna kan delta och undersöka såväl risk- som friskfaktorer i arbetsmiljön. Verktyget kan användas på en arbetsplatsträff eller liknande.

Vår arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Att sätta mål för OSA

Att det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, är arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tillsammans komma fram till målen. Om de är tydliga och alla känner till dem så finns det goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Se guiden Formulera målen tillsammans Länk till annan webbplats. nedan som visar hur man kan jobba med målarbetet steg för steg.

En film om den sjuka jobbstressen

I filmen får vi ta del av erkända forskare och enskilda individers erfarenheter om hur stress på jobbet berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Dokumentärfilmen Utmaningen Länk till annan webbplats.