Bildskärmsarbete - Terminalglasögon

Arbete vid bildskärm medför andra synkrav och synavstånd än vanlig läsning. Personal med brytningsfel eller ålderssynthet kan ofta inte använda sina vanliga glasögon, utan att få besvär, när de arbetar vid bildskärmen.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda glasögon för bildskärmsarbete - terminalglasögon, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Bestämmelsen gäller arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen. Respektive chef utfärdar rekvisition för inköp av sådana glasögon.

Vi har avtal med Glasögonmagasinet i Umeå, gällande terminalglasögon, medarbetaren beställer själv tid för synundersökning. Arbetsgivaren tillhandahåller glasögon till en viss prisklass, vill medarbetaren ha ett par som tillhör en annan prisklass betalar de själva mellanskillnaden.

Rekvisitionen innefattar även inköp av skyddsglasögon enligt föreskriften AFS 1996:07.

Bildskärmsergonomi

Belastningsbesvär i nacke, axlar och armar är ett vanligt förekommande problem hos medarbetare i kontorsmiljö. Detta beror till stor del på att mycket av arbetet i dag sker framför en skärm.

Bildskärmsarbete kan också öka förekomsten av ögontrötthet samt av olika typer av stressrelaterade symtom.

I syfte att förebygga belastningsbesvär ta del av bildspelet Bildskärmsergonomi.