Aktörer inom arbetsmiljö

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv har ett uppdrag att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. Basen för Vindelns kommuns arbetsmiljöutbildning är verktyg från Suntarbetsliv. På deras webbplats hittar du forskningsbaserade gratis verktyg för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Suntarbetsliv har också ett nyhetsbrev med mycket bra infomation inom området arbetsmiljö och hälsa.

Arbetsmiljöverket

Huvudkontoret ligger i Stockholm. Arbetsmiljöverket svarar för regelverket och har specialistkunskaper på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöinspektionen finns i tio distrikt över landet och svarar för kontroll av att bland annat Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter efterlevs.

Arbetsmiljöupplysningen

På Arbetsmiljöupplysningen får du svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Här kan du enkelt hitta information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö. Du hittar också information om vem som gör vad inom arbetsmiljö, till exempel skyddsombudets eller företagshälsovårdens roll.

Prevent

Svenskt Näringsliv, LO och PTK i samverkan. Utbildningar information och publikationer på arbetsmiljöområdet. Ger bland annat ut kvartalstidningen Arbetsliv. Har också många bra checklistor på arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum är ett kunskaps- och vägledningsforum för arbetslivsfrågor. De ger också ut den månatliga tidningen Du och jobbet.

Afa Försäkring

Afa Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom både kommuner, regioner och den privata sektorn.