Riktlinje för rekrytering

Vindelns kommuns verksamheter är beroende av att vi håller god kvalitet i det arbete vi utför. Det gäller såväl vård och omsorg, utbildning, myndighetsutövning, kontakt med omgivande samhälle som inom de tekniska och administrativa stödfunktionerna. En förutsättning för att klara detta är att vi har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats.

Vid varje rekrytering är det viktigt att riktlinjen för rekrytering efterlevs och att du som chef går igenom alla steg i processen. I riktlinjen framgår vilka överväganden du som chef behöver göra och hur du går tillväga för att genomföra en rekrytering från början till slut.

Inte sällan uppstår frågor kring företrädesrätt, därför har vi samlar mer information om företrädesrätt i ett särskilt dokument.

När det är dags för det slutgiltiga urvalet finns ett verktyg som hjälper till att säkerställa att bedömningen blir så objektiv och kompetensbaserad som möjligt.

Kompetensbaserad rekrytering

I Vindens kommun använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering. Det handlar kortfattat om att allt ifrån framtagande av kravprofil till referenstagning görs med kompetenser i fokus. Med kompetensen i fokus ökar möjligheterna att göra välgrundade beslut, snarare än beslut baserade på känsla. Det ökar även träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat. Kompetensbaserad rekrytering minimerar även risken för diskriminering i rekryteringsprocessen.

Inget personligt brev i ansökan

Vindelns kommun har valt att ta bort möjligheten att bifoga ett personligt brev i ansökan till våra lediga tjänster. Detta gäller från och med den 1 november 2021 i samtliga rekryteringar. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Kontakta HR för stöd vid utformning av urvalsfrågor.

Rekryteringsutbildning på nätet

Som chef har du tillgång till ett varierat utbud av utbildningar på nätet, via iKnow. Där finns bland annat en rekryteringsutbildning som berör flera viktiga aspekter inom rekrytering. Utbildningen är uppdelad i korta avsnitt och beräknas ta totalt 80 minuter att gå igenom.

JobMatch Talent

JobMatch Talent är ett modernt arbetspsykologiskt test som kan användas i samband med rekrytering av vissa tjänster. För mera information om detta verktyg, kontakta HR-avdelningen.

JobMatch Talent - test för att förutsäga arbetsprestation

JobMatch Talent är ett test som kan användas både vid rekrytering och för utveckling av individer och grupper. Testet är utvecklat för att kunna förutsäga arbetsprestation.

Bygger på positiv psykologi

En central del i JobMatch är att det inte finns några dåliga kandidater eller medarbetare. Därför ska resultatet av ett JobMatch test i samband med en rekrytering aldrig tolkas för sig själv utan alltid i relation till en viss befattning. Vidare ska tolkning, analys och återkoppling alltid ske av certifierad användare av verktyget.Det finns inget resultat som är bra eller dåliga, det finns bara dåliga matchningar mellan kandidaters sätt att arbeta och de krav som ställs på olika befattningar.

Grupputveckling

JobMatch Talent kan även användas för grupputveckling, där deltagare i en grupp testas och sedan jämförs/matchas mot varandra. Ett syfte kan vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden i arbetslaget. Genom att alla tester jämförs i ett och samma diagram kan man se hur olika individer kan komplettera varandra. Syftet är alltid att lyfta deltagarnas styrkor och skapa medvetenhet kring hur vi kan lyfta varandra.

Matchningsfunktionen kan även bli aktuell I en rekryteringsprocess, där syftet kan vara att få svar på hur personen kommer att matcha sin närmaste chef. Genom att ta fram en Teamrapport mellan chefen och kandidatens test kan vi snabbt se hur de två kommer att fungera ihop. Finns det kanske områden chefen speciellt ska ta hänsyn till för att skapa bättre förutsättningar för den nyanställde?

Kravspecifikation innan rekrytering

Innan rekryteringsgruppen tar del av testresultatet bör ett ställningstagande ha skett avseende vilka krav det aktuella jobbet och situationen ställer, och därmed också vilka motsvarande egenskaper hos den sökande som är av särskild stor vikt i just denna rekrytering. Kravspecifikation inför testningPDF