Annonsering

För att vi ska lyckas attrahera den kompetens vi behöver, måste vi nå ut med budskapet till den målgrupp vi söker. Därför är det viktigt att vi annonserar strategiskt, så att vi nyttjar våra resurser på bästa sätt för att få så bra sökandeunderlag som möjligt.

Annonsering handlar i stor utsträckning om marknadsföring. Det handlar om att kommunicera ett budskap till rätt målgrupp. Vi måste kunna visa vilka vi är, vad vi gör och varför det är viktigt. Vi måste också kunna visa vad en blivande medarbetare kan förvänta sig av oss. Det är viktigt att vi har med oss detta när vi utformar annonser.

Varbi Recruit som verktyg

Vi använder oss av Varbi Recruit som rekryteringsverktyg. Där publiceras alla annonser och där kommer även alla ansökningar in. Via Varbi Recruit publiceras annonsen även på Platsbanken och Vindelns kommuns hemsida. Annonserna delas även i olika sociala medier; för närvarande Facebook, Linkedin och ibland även Instagram.

Vi hjälper dig med annonsering

Ta kontakt med HR-avdelningen om du som chef behöver annonsera. För att vi ska kunna stötta dig som chef på bästa behöver du ta fram ett annonsförslag utifrån annonsmallen. Tänk på att utgå ifrån den kravprofil som har ställts upp för tjänsten.

När en annons har publicerats skapas även ett inlägg för utvalda sociala medier. Vid behov kan vi även använda oss av annonskampanjer på Facebook och Instagram. Ta kontakt med HR-avdelningen för mer information.

I undantagsfall kan vi även annonsera i dagspress. Ta kontakt med HR-avdelningen om du tror att det kan vara aktuellt för dig.