Vid avslut av anställning

Det finns många lagstadgade, och i förekommande fall avtalsstadgade, regler vid uppsägningar.

Det är många steg att hålla ordning på i de fall man som arbetsgivare ska gå till uppsägning av en eller flera medarbetare. Detta är självklart oerhört viktigt för att säkerställa en säker process.

Lika viktigt är att den ”mjuka” sidan av processen blir bra. Att bli uppsagd är ofta en känslomässigt ansträngande situation både för chefer och för medarbetare. Chefer har oftast inte valt att bli chefer för att säga upp sin personal och medarbetarna har med största sannolikhet inte heller något önskemål om att hamna i den situationen.

Av dessa skäl är det därför oftast lyckosamt att skapa rutiner kring själva uppsägningssituationerna.

När en medarbetare ska avsluta sin anställning finns det vissa saker du som chef ska göra samt säkerställa att medarbetaren gör.