Tidsbegränsad anställning upphör

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får en medarbetare som haft tidsbegränsad anställning, under vissa förutsättningar, företrädesrätt till återanställning efter det att anställningen upphört.

Företrädesrätten finns reglerad i 25-27 §§ LAS. För att en medarbetare ska kunna åberopa företrädesrätt till återanställning krävs det att han eller hon har:

  • haft en tidsbegränsad anställning som upphört på grund av arbetsbrist
  • varit anställd i Vindelns kommun sammanlagt mer än 360 dagar under de tre senaste åren
  • tillräckliga kvalifikationer för den aktuella befattningen