Vikarie inom äldreomsorgen

Vindelns kommuns vikarieförmedling inom äldreomsorgen sker via vikariesamordnarna. Det är en central enhet som arbetar med personalplanering när det saknas ordinarie personal i någon av socialtjänstens verksamheter.

Ansökan

Kontakta våra vikariesamordnare. För personligt möte, ring och boka tid.

Anna Hägglund: 0933-142 45, eller 070-338 30 51, anna.hagglund@vindeln.se
Monia Ahlgren: 0933-142 08, eller 070-350 68 59, monia.ahlgren@vindeln.se

Telefontider

Måndag - fredag kl 06.30 - 14.00

Besöksadress

Solhaga, F-entrén, Häradsvägen 102, Vindeln

Omvårdnadsutbildning

Att arbeta som timvikarie innebär att du erbjuds kortare vikariat på olika enheter inom kommunens socialtjänst, såsom hemtjänst, särskilt boende, handikappomsorg och boendet för ensamkommande flyktingbarn. Ibland får du erbjudande om jobb med kort varsel.

Kravet för att jobba inom våra verksamheter är att du lägst har en treårig gymnasial omvårdnadsutbildning eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig samt, i förekommande fall, kompetens att ta emot medicindelegering.

Delegeringsutbildning

Du ansvarar själv för att förnya din delegering en gång per år. Detta gör du via
Demenscentrum.

Vikariehanteringssystemet Time Care Pool

Time Care Pool är ett vikariehanteringssystem där du som timvikarie själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. När en beställning kommer får du en förfrågan via sms och bokas sedan in för arbete genom vikariesamordnaren.

Lägg in när du är tillgänglig för arbete

Att själv kunna planera in och välja när du vill arbeta innebär en stor frihet och möjlighet för dig. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt:

 • Lägg bara in tid i Time Care Pool när du vet att du kan ta ett arbetspass
 • Håll din tillgänglighet uppdaterad i pool annars finns risken att du inte blir tillfrågad
  om arbete. Ta även bort din tillgänglighet om du inte kan arbeta.
 • Svara på sms och mejl vid jobbförfrågan från oss så snabbt som möjligt
 • Det är okej att svara nej på en förfrågan, det viktiga är att du svarar ja eller nej,
  snarast!
 • Vid sjukdom ring till arbetsplatsen och personalpoolen och meddela din sjukdom.
 • Vid passbyten mellan vikarier – ordinarie och vikarier emellan, kontakta chefstöd
  eller personalpoolen innan bytet görs. Detta för att rätt lön ska utbetalas till rätt
  person.

För att vi ska klara att bemanna våra beställningar inom rimlig tid är det viktigt för oss att dessa rutiner följs och därför måste vi tyvärr avsluta de timvikarier som inte gör det.

Frågor

Vid lönefrågor vänd dig till vikariesamordnarna.

Vid frågor kring inloggningsuppgifter eller Sithskort kontakta Liselotte Eklund tel. 0933-141 33 eller liselotte.eklund@vindeln.se