Vikarie inom LSS och socialtjänsten

Arbetet som timvikarie inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin kan se väldigt olika ut från dag till dag. Som timvikarie hoppar du in när du behövs och när du själv har möjlighet att jobba.

Hos oss kan du arbeta inom gruppbostäder, daglig verksamheten inom Älvan, Retrå och socialpsykiatrins boendestöd. Det är positivt om du vill inskolas på flera verksamheter.

Våra verksamheter

Gruppbostäder

Inom gruppbostäder arbetar du med att handleda och stödja personer med funktionsvariationer i deras hemmiljö. Du arbetar för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv utifrån personens egna förutsättningar. I arbetet ingår också att vara stöd för vissa av deltagarna i deras dagliga omvårdnad.

Daglig verksamhet Älvan

Verksamheten bedriver daglig verksamhet enligt LSS. Som timvikarie arbetar du med personer med funktionsvariationer och genomför olika aktiviteter som bidrar till deltagarnas lärande och utveckling. Vi erbjuder både gruppaktiviteter och enskilt individanpassat arbete. Exempel på aktiviteter är ridning i ridhuset, bad i simhallen, utevistelse, skräpplockning i kommunparken, insamling av kartong hos företag i samhället, tillverkning av braständare mm. I arbetet ingår också att vara stöd för vissa av deltagarna i deras dagliga omvårdnad.

Retrå resursverksamhet

Här bedrivs arbetsträning för personer som står långt ifrån arbete och/eller studier. Även daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enlig Sol bedrivs här. Verksamheten består av verkstad, butik/textil, bilvård och serviceuppdrag.

Som timvikarie på Retrå möter du människor med fysisk och/eller psykisk ohälsa, människor som gör språkpraktik för att öva sin svenska och personer med LSS- eller SoL-beslut. Din uppgift är att handleda deltagarna i förekommande uppgifter.

Vi ser helst att du har erfarenhet från någon/några av de verksamheter vi bedriver – verkstadsarbete, butik, textil, bilvård och enklare flyttjobb och serviceuppdrag inom kommunens verksamheter.

Socialpsykiatrins boendestöd

Boendestödets uppgift är att stödja den enskilde att klara sina svårigheter i vardagen både i och utanför bostaden. Det är en praktisk, social och pedagogisk insats som ger stöd för att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till självständighet. Målgruppen utgörs framförallt av personer med psykisk ohälsa.

Delegeringsutbildning

Du ansvarar själv för att förnya din delegering en gång per år. Detta gör du via
Demenscentrum.