Ansökan utan personligt brev

Vindelns kommun har beslutat att ta bort möjligheten att bifoga ett personligt brev i ansökan till våra lediga tjänster. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.

Kompetensen i fokus

Vi använder oss av metoden kompetenbaserad rekrytering som innebär att allt ifrån framtagande av kravprofil till referenstagning görs med kompetenser i fokus. Med kompetensen i fokus ökar möjligheterna att göra välgrundade beslut, snarare än beslut baserade på känsla. För att göra en rättvis och inkluderande urvalsprocess vill vi kunna få en uppfattning om hur en person kommer att prestera i arbetet. Forskning påvisar att ett personligt brev inte synliggör en persons personlighet eller dennes framtida arbetsprestation.

Urvalsfrågor

Vi har valt att ställa ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet och syftar till att tydliggöra den information som finns i den sökandes CV. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för våra jobbsökande.

Vid utformningen av urvals- och kvalificeringsfrågorna är det viktigt att utgå ifrån kravprofilen och ställa frågor som kan räta ut eventuella frågetecken kring kandidatens kompetenser. Den information vi efterfrågar är till exempel den sökandes intresse för tjänsten, vilka erfarenheter och kunskaper den sökande kan bidra med i tjänsten samt i vilken omfattning den sökande uppfyller de aktuella kraven. Se bilaga 7 ”Urvalsfrågor vid annonsering” i riktlinje för rekrytering för förslag på urvals- och kvalificeringsfrågor.