Riktlinje för rekrytering

För att säkerställa att vi rekryterar rätt person till rätt position, behöver vi ha några gemensamma spelregler att föhålla oss till. Vi har därför en riktlinje för rekrytering som täcker hela processen från behovsanalys till tillsättning av tjänst. Dessa spelregler gäller för hela kommunkoncernen.

Kompetensbaserad rekrytering

I Vindens kommun använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vi har kompetenserna i fokus och ingenting annat. När vi arbetar på det sättet ökar möjligheterna att göra välgrundade beslut, snarare än beslut baserade på känsla. Det ökar även träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat. Kompetensbaserad rekrytering minimerar även risken för diskriminering i rekryteringsprocessen.

Inget personligt brev i ansökan

När kandidater söker jobb hos oss får de svara på urvalsfrågor istället för att skicka in ett personligt brev. På det sättet får vi in den information vi söker, och inte en massa annan information som kan vara till nackdel för kandidaten. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess, en mer objektiv bedömning och en bra kandidatupplevelse för den som söker jobb hos oss.

Rekryteringsutbildning

Alla chefer i Vindelns kommun ska gå en intern rekryteringsutbildning, som anordnas vid behov. Utbildningen sträcker sig över två halvdagar och ger en bra grund inför dina kommande rekryteringar.

JobMatch Talent

JobMatch Talent är ett arbetspsykologiskt test som kan användas i samband med rekrytering av vissa tjänster. För mera information om detta verktyg, kontakta HR.