Rekryteringssystemet Varbi Recruit

Vi hanterar all rekrytering i det webbaserade systemet Varbi Recruit.

Ett stöd i rekryteringsarbetet

Varbi Recruit är ett rekryteringsverktyg som ger stöd i rekryteringsarbetet. Via systemet kan du inte bara överblicka ansökningar utan även få färdiga intervjuguider och referensguider med frågor baserade på kravprofilen för just din tjänst. Varbi Recruit är därför inte bara ett system för att administrera ansökningar, utan även för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.

Inloggning i systemet

Inför ett rekryteringstillfälle tar du som chef kontakt med HR-avdelningen om du behöver en ny användare. Inloggningsuppgifter kommer då i ett separat mail.

Användarstöd

HR-avdelningen finns till hands för löpande utbildning och stöd. Om du som chef vill ha introduktion i systemet, ta då kontakt med HR-avdelningen. Om du har tekniska frågor hänvisar vi till Varbis tekniska support.