Introduktion inom funktionshinderomsorgen

Välkommen som ny medarbetare inom funktionshinderomsorgen i Vindelns kommun. Det är mycket att lära sig när man är ny på jobbet. Att du har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att kunna bidra till god kvalitet i stöd, service och omsorg. På den här sidan har vi samlat all information du behöver som ny medarbetare.

Introduktionsbroschyr

Introduktionsbroschyren fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med den enskilde i verksamheten och personens individuella behov utifrån gällande lagstiftning. I broschyren finner du också information om basala hygienrutiner, arbetsmiljö samt från andra yrkeskompetenser för att nå en helhetssyn. Broschyren finns längst ner på denna sida. Skriv ut den och gå igenom den tillsammans med ansvarig handledare.

Checklista för arbetsplatsintroduktion

Arbetsplatsintroduktionen avser delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden. Exempelvis hantering av nycklar, larm och brandsäkerhet, dokumentationssystemet samt lokala rutiner och handlingsplaner. Använd checklistan längst ner på denna sida för att få stöd i arbetsplatsintroduktionen.

Webbutbildningar

Längst ner på denna sida hittar du länkar till tre obligatoriska och en valfri webbutbildning som du ska genomföra i introduktionen. Du ansvarar själv för att genomföra dem och sedan skriva ut kursintyg och ge till din chef.

  • Jobba säkert med läkemedel (obligatorisk att genomföra)
  • Socialstyrelsens introduktion till funktionshinderomsorgen (obligatorisk att genomföra)
  • Basala hygienrutiner (obligatorisk att genomföra)
  • Webbutbildning om autism (valfri att genomföra)