Skogsbrand

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus.

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.

Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag kan orsaka skogsbrand. Där det finns stora områden med skog och där det är få som bor är risken för skogsbränder större.

En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader för dem som äger skogen.

Är det eldningsförbud eller inte?

Umeåregionens brandförsvar meddelar om det är eldningsförbud eller inte i Vindeln, Robertsfors och Umeå på Umeå kommuns sida om eldningsförbud

Om det blir skogsbrand

  • Känner du lukten av eller ser du brandrök? Stäng fönster och ventilation och håll dig inomhus.
  • Du kan behöva utrymma, alltså lämna ditt hem. Lyssna på Sveriges Radio P4 och se till att du kan ge dig iväg snabbt.
  • Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar.