Problem med dricksvatten och avlopp

Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av vattnet eller maten. Det kan till exempel orsakas av smitta eller giftiga ämnen i mat eller vatten.

Vatten kan hotas om det till exempel utsätts för en hög koncentration av förorenande ämnen. Vattenproblem kan också bero på att det finns för lite eller för mycket vatten.

I dag är kunskapen om många risker i maten stor och det finns regler för att skydda dig som konsument.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Du kan förbereda dig inför en händelse där kvalitet och tillgång till vatten påverkas. Förvara en lämplig mängd vatten i bostaden, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda.

Om en samhällskris inträffar i din kommun och där tillgången till rent vatten minskar kommer du att få mer information om hur du ska agera via din kommun, medier och myndigheter i länet.