Räddningstjänst

För att kunna ge ett effektivt skydd till samtliga invånare i Vindelns kommun finns två räddningsstyrkor i kommunen, i Vindeln och i Åmsele. Båda stationerna åker ut på bränder och vid olyckor.

Vindelns kommun har avtal med Lycksele och Umeå kommuners räddningsstyrkor och vid olyckor vid kommungränserna rycker de ut. Det är SOS Alarm som larmar närmaste räddningsstyrka.

Vindelns kommuns räddningstjänst ingår i Umeåregionens brandförsvar tillsammans med brandstyrkorna i Umeå och Robertsfors.

Vill du göra en insats på din hemort för att hjälpa invånarna att känna sig trygga i sin vardag? Då kan du bli brandman i beredskap.