Information om kriget i Ukraina

Det pågår en allvarlig konflikt i Europa sedan Ryssland angripit Ukraina. Vindelns kommun bevakar omvärldsläget löpande tillsammans med andra aktörer. 

Riskerar Sverige att hamna i krig?

Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen.
Säkerhetsläget i närområdet Länk till annan webbplats.

Så agerar Vindelns kommun?

Vindelns kommun är i förstärkt beredskapsläge med förstärkt analysförmåga, ett slags stabsläge för omvärldsbevakning, lägesbildsarbete, analys av uppkomna frågor och för samordnad kommunikation. Kommunen har beredskap för att vid behov snabbt övergå till central krisledning.

Vindelns kommun bevakar omvärldsläget löpande tillsammans med andra aktörer. Kommunen har hög beredskap och bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Kommunens berörda förvaltningar har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot;

 • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
 • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
 • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.

Flyktingmottagning i Vindelns kommun

Vindelns kommun förbereder och inventerar löpande lokaler/fastigheter/verksamheter för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. Ukrainska flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan komma att anvisas till Vindelns kommun. Detta innebär att flyktingar som blivit anvisade av Migrationsverket till kommunen ska erbjudas boende och barn ska erbjudas skola och barnomsorg.

Ukrainska flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det finns inga hinder att flyktingar söker jobb på egen hand, alldeles oavsett om de tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller ej. Arbetsgivare kan hjälpa med jobb>>> Länk till annan webbplats.

Mottagningscentrum för ukrainska flyktingar

På kommunkontoret finns ett mottagningscenter för Ukrainska flyktingar. Mottagningscentret är i kommunkontorets reception och har samma öppettider som receptionen.
På mottagningscentret kan vi bistå med information om en rad olika frågor som bland annat sjukvård, boendefrågor , skola- och barnomsorg eller andra samhällsviktiga frågor/service.

Öppettider för mottagningscenter och reception;
Måndag - Torsdag, kl. 09.00 - 15.00
Lunch 12.00 - 13.00
Fredag 09.00 - 12.00

Ukrainska flyktingar är även välkomna till drop-in på SFI. Under drop-in har alla nyanlända i kommunen möjlighet att få prata med och ställa frågor till personal från socialförvaltningen.

Drop in är i SFI:s lokaler på adressen Storvägen 58 onsdagar mellan klockan 10:00 och 11:00

Det går också att maila oss övriga tider eller om du ej har möjlighet att komma till kommunkontoret eller SFI: vindelns.kommun@vindeln.se

Vad kan jag som kommuninvånare göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation.

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap behöver du säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar.

Hur kan jag hjälpa till?

Du kan engagera dig på många olika sätt för att stötta Ukraina och hjälpa människor på flykt. Kontakta hjälporganisationer lokalt och nationellt.

Hjälp flyktingar, nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Vindeln

Vad ska jag göra om jag känner mig orolig?

På krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Där finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden. Ett bra sätt att hantera oro och känslor som uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst sju dagar.

Kommer Vindelns kommun beviljas ersättning från staten för boendeplatser ?

Ersättning till kommunerna för insatser i flyktingmottagandet är inte klarlagt från statens sida. Migrationsverket arbetar med nationell tillämpning av EU:s massflyktsdirektiv. Utredningen av ersättningsfrågan påverkar inte kommunens ambition och förmåga att vara en del av det svenska system som nu tar emot flyktingar från Ukraina.

Hur många flyktingar klarar Vindelns kommun ta emot?

Det är svårt att spekulera i en utveckling som fortsatt pågår och som grundas i att människor flyr sitt hemland från ett krig. I Migrationsverkets scenario är prognosen i dagsläget att Västerbotten med sina åtta kommuner ska ta emot cirka 2700 flyktingar (3,5 procent). Vindelns kommun kommer med all sin förmåga att möta det ansvar som faller på oss som kommun att vara en aktiv part i det svenska samhällssystem som tar emot de människor som flyr.

Vilket ansvar har Vindelns kommun för flyktingar från Ukraina?

Vindelns kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för människor som har varit på flykt att etablera sig i samhället. Vindelns kommun tillhandahåller plats i skola, gymnasium och förskola till barn och unga. Migrationsverket kan även komma att anvisa Ukrainska flyktingar till kommunen, kommunen ansvarar då för att hitta boendeplatser till de anvisade flyktingarna.

Var finns skyddsrum?

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig.

Det finns inga personliga skyddsrum utan skyddsrummen är till för alla. I händelse av ett larm så ska du ta dig till närmaste skyddsrum, oavsett var du befinner dig någonstans.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en karta Länk till annan webbplats. där du kan se var skyddsrummen finns. På MSB:s webbplats finns också fler frågor och svar om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Det är många olika uppgifter som cirkulerar just nu om situationen i Ukraina. Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten vidare.

Ha med dessa punkter som utgångspunkt när du värderar information;

 • Stämmer verkligen detta?
 • Vem ligger bakom informationen?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och ditt agerande.
 • Tjänar någon på att du sprider den vidare?
 • Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Utbildning för nyanlända elever

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår en inventering, planering och förberedelse för att möta behovet och anpassa kapaciteten utifrån aktuellt läge och den samlade lägesbilden. Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Det innebär att de har rätt till utbildning i något av följande; förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Hur pratar jag med mitt barn om det som pågår i Ukraina?

 • Låt barnet själv ställa frågor, snarare än att du ska berätta vad som sker. Fråga först vad barnet redan vet. Har de pratat om konflikten i skolan? Har barnet hört saker från kompisar eller sett något på sociala medier? Vad tänker barnet om det?
 • Om du som vårdnadshavare känner stor oro för situationen låt någon annan vuxen pratar med barnet så att din oro inte överförs till barnet på ett negativt och skrämmande sätt.
 • Du som vuxen bör bemöta barnet utifrån vad ditt barn behöver. Förutsätt inte att barnet känner oro, även om du själv gör det.

Hur mycket bör jag som vuxen berätta för barn?

 • Viktigt att den vuxne själv är påläst och har aktuell information som hen fått från myndigheter. Vuxna behöver inte ha alla svar och om du inte vet förmedla till barnet att du ska ta reda på svaret så att barnet slipper grubbla själv.
 • Svara ärligt på frågor, istället för att enbart försöka övertyga barnet om att allt är bra. Annars kan det leda till att barnet upplever att deras oro inte tas på allvar. Barn kan även misstänka att du försöker dölja sanningen, vilket i sin tur kan leda till ännu större oro.
 • Ni kan tillsammans ta del av medier som lämpar sig för barn, till exempel Lilla Aktuellt. Detta är särskilt viktigt för barn som har tillgång till sociala medier, där det kan förekomma rykten och helt ofiltrerad information. Som vuxen bör du försäkra ditt barn om att allt som skrivs på sociala medier inte är sant. Be istället barnet komma till dig om hen har frågor.

Hur kan jag bemöta mitt barn?

 • Var ärlig men berätta inte mer än du behöver säga. Det bästa är att svara rakt och enkelt på frågor och bekräfta barnets oro. Det kan du göra genom att säga att det är helt okej att känna sig orolig och att du också tycker det som händer just nu är väldigt tråkigt eller läskigt.
 • Det är inte alltid hjälpsamt att prata om situationen. Vissa barn kan fastna i oro och ställer många frågor i hopp om att bli lugnare. I sådana fall kan det vara bättre att inte alls prata om kriget, eftersom varje svar endast lindrar oron tillfälligt.
 • Om du har ett barn som är väldigt oroligt är det klokt att ta en paus från information och medier. Gör något roligt ihop, begränsa användningen av sociala medier och låt inte radio eller TV ständigt stå på i bakgrunden.
 • En av de vanligaste frågorna från barn just nu är: "Kan det bli krig i Sverige också?". Små barn kan ha svårt att förstå resonemang om risker och sannolikheter, därför är det ofta bättre att svara: "Nej, Ryssland är inte intresserade av Sverige". Ofta kan barnet komma med en fråga för att sedan behöva tänka ett tag och återkommer sedan igen med en ny fundering. Barn tar in skrämmande saker i små portioner.
 • Äldre barn kanske inte nöjer sig med det svaret, eftersom de hör hur svenska politiker och Försvarsmakten uttrycker oro i media. I dessa fall är det bra att diskutera hur liten risken är, men att militären ändå alltid måste vara förberedda eftersom det är deras jobb att skydda vårt land. Viktigt att du tar dig tid och sitter tillsammans bredvid ditt barn vid datorn eller att möjlighet till samtal ges vid familjegemensamma aktiviteter. Det är relevant att som vuxen fråga om man misstänker att barnet/ungdomen är oroliga för något, det är du som vårdnadshavare som ditt barn har starkast anknytning till.